ارسال و دریافت پیامک

  افزایش مالیات ارزش افزوده به 4%

تاريخ ثبت : 16 فروردین 1390 ساعت 11 و 39 دقیقه

با توجه به افزایش مالیات ارزش افزوده از سوی شرکت مگفا کلیه ی شارژها و کلیه ی قیمت خطوط از این تاریخ به بعد دارای ۴٪ مالیات ارزش افزوده خواهد شد

این قانون همگانی است و کلیه ی شرکت های مرتبط با پیام کوتاه ملزم به پرداخت این مالیات میباشند

با تشکر از همکاری شما