ارسال و دریافت پیامک

  به روز رسانی کد پستی تهران

تاريخ ثبت : 15 خرداد 1393 ساعت 11 و 23 دقیقه

باسلام

کد پستی تهران به روز رسانی گردید

طی این به روز رسانی ۱ ملیون و ۵۰۰ هزار شماره ی جدید به این بانک اضافه گردید