ارسال و دریافت پیامک

  ارسال پیامک ( پیام کوتاه ) ( sms ) پویا ( داینامیک ) از طريق فايل اکسل ( Excel )

تاريخ ثبت : 12 آذر 1389 ساعت 11 و 38 دقیقه

با استفاده از این امکان میتوانید به راحتی  پیامک ( پیام کوتاه ) ( sms ) های پویایی ایجاد نمایید.

بدین صورت که در ستون اول فایل اکسل  ( Excel ) شماره موبایل های مورد نظر را وارد مینمایید.

و در ستون های بعدی  فایل اکسل  ( Excel ) در اولین سطر عناوین مورد نظر و در سطر های بعدی مقدار ها را وارد مینمایید.

مثلا در اولین ستون  فایل اکسل  ( Excel ) شماره موبایل "9132677411" در سطر اول ابتدا کلمه ی "ریاضی" و سپس کلمه  ی "شیمی" را وارد مینمایید و برای سطر  بعدی ابتدا مقدار "17"  و در سپس مقدار "18" را وارد مینمایید.

اکنون پیامک ( پیام کوتاه ) ( sms ) ارسال شده برای شماره ی 09132677411 بدین صورت خواهد بود:

ریاضی 17 و شیمی 18