ارسال و دریافت پیامک

  امکان نمایش آمار ماهیانه تعداد پیامک ( پیام کوتاه ) های ارسال شده و دریافت شده

تاريخ ثبت : 14 آذر 1389 ساعت 0 و 15 دقیقه

از ۱۴ /  ۹ /  ۱۳۸۹  امکان جدیدی به سیستم ارسال پیامک اضافه گردید.

با استفاده از این امکان میتوانید آمار پیامک ( پیام کوتاه ) های ارسال شده و دریافت شده در هر روز را به تفکیک مشاهده نمایید.

تفکیک پیامک ها بدین صورت میباشد :

  1. پیامک ( پیام کوتاه ) های ارسال شده ی فارسی
  2. پیامک ( پیام کوتاه ) های ارسال شده ی لاتین
  3. پیامک ( پیام کوتاه ) های ارسال شده ی فارسی به ایرانسل
  4. پیامک ( پیام کوتاه ) های ارسال شده ی لاتین به ایرانسل
  5. پیامک ( پیام کوتاه ) های دریافت شده

تیم مدیریتی همیشه در حال به روز رسانی امکانات سیستم ارسال پیامک ( پیام کوتاه ) میباشد.