ارسال و دریافت پیامک

  ارسال پیام صوتی

تاريخ ثبت : ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰ و ۵۵ دقیقه

باسلام

در حال تست نهایی ارسال پیام صوتی با استفاده از سامانه میباشیم و تا چند روز دیگر این امکان برای تمامی کاربران فعال خواهد شد

با استفاده از پیام صوتی میتوانید یک فایل صوتی را به شماره های مورد نظر خود ارسال نمایید

به عنوان مثال تبریک یا تسلیت در یک روز خاص چه عمومی و چه خصوصی عملی است که باعث خشنودی و یا تسلی خاطر شخص یا اشخاص مورد نظر شما میگردد چه بهتر که این عمل توسط صدای خودتان باشد.