ارسال و دریافت پیامک

  افزایش مالیات ارزش افزوده به ۵ ٪

تاريخ ثبت : 5 فروردین 1391 ساعت 21 و 04 دقیقه

مالیات ارزش افزوده به ۵ ٪ افزایش یافت